karhepathar Archive

महाराष्ट्राच्या शौर्यधैर्यादी वीर वृत्तीचे उगमस्थान त्यांचा आवडता सह्याद्रि होय. सह्य पर्वताची उत्तुंग शिखरे, बिकट कडे, खोल दर्‍या आणि त्याच्या आश्रायातील घनदाट अरण्ये ही आम्हा मराठ्याच्या महाराष्ट्र वृत्तीची जननी आहे. दिवा...

कर्‍हेपठार

महाराष्ट्राच्या शौर्यधैर्यादी वीर वृत्तीचे उगमस्थान त्यांचा आवडता सह्याद्रि होय. सह्य पर्वताची उत्तुंग शिखरे, बिकट कडे, खोल दर्‍या आणि त्याच्या आश्रायातील घनदाट अरण्ये ही आम्हा मराठ्याच्या महाराष्ट्र वृत्तीची जननी आहे. दिवा…